ToucanTalk Eindeloos opzeggen

Vul het onderstaande formulier in. Druk vervolgens op de knop Abonnement opzeggen.
Ontvang binnen 2 minuten uw ToucanTalk Eindeloos opzegbrief.
De laatste 24 uur zijn er 241 opzegbrieven gedownload.


Klik op de link in de e-mail
Er is een email gestuurd naar uw e-mailadres .
Open deze e-mail en klik op de link in de e-mail om de opzegbrief te openen.

ToucanTalk Eindeloos

Dhr.
Mevr.
Bijlage toevoegen loader
Toegevoegd:
Meer opties
ToucanTalk Eindeloos opzeggen
Bij het gebruik van de opzegservice worden persoonsgegevens verwerkt om het ToucanTalk Eindeloos abonnement op te zeggen. Wil je daar meer over weten, of wil je weten wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking, lees dan het Privacy Statement.

ToucanTalk Eindeloos opzegbrief

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
NieuweGein

Plaats, 24 juli 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Eindeloos'


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn abonnement per Opzegdatum op.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

VoornaamAchternaam

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
NieuweGein


Plaats, 24 juli 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Eindeloos'


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik het abonnement per Opzegdatum opzeggen wegens overlijden.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van het abonnement, omdat het contract anders bepaalt, dan verzoek ik u gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van het rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

De nabestaanden van VoornaamAchternaam
Controleer bij 'ToucanTalk Eindeloos' altijd of het opzegadres nog correct is!
500.000 opzegbrieven

Meer dan een half miljoen mensen gebruiken jaarlijks Abonnementen Opzeggen

Sinds 2004 opzeggen

15 jaar geleden gestart met de gratis opzegbrief - meer dan 4.000.000 gegenereerd

Gratis invullen & printen

Voer uw gegevens in, wij genereren uw opzegbrief om deze gratis te downloaden. Heeft u geen printer, papier, envelop of postzegel bij de hand. Maak dan gebruik van onze opzegbrief verzendservice.

Opzegbrief verzendservice

Verstuur zelf uw brief, of laat ons uw brief verzenden met PostNL zodat u lekker kunt relaxen. Mocht de opzegbrief niet zijn aangekomen bij ToucanTalk Eindeloos, dan versturen wij de opzegbrief nogmaals gratis net zolang ToucanTalk Eindeloos de opzegbrief heeft ontvangen.

Reden
100% ik ben overgestapt
Jaren lid
-1.00 jaar gemiddeld
Opnieuw gebruik maken
100% zegt nee
Aanbevelen
100% zegt nee

ToucanTalk Eindeloos adres

TOUCAN
opzeggen toucan talk
Postbus 161
NieuweGein


Email

Onbekend (help ons het juiste email adres zoeken)

Opzegtermijn

ToucanTalk heeft geen opzegtermijn. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen.


Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van ToucanTalk Eindeloos zijn:

1. U krijgt onbeperkt gebruik van de ToucanTalk-app, waarmee u met andere gebruikers kunt chatten en videogesprekken kunt voeren.

2. U betaalt een maandelijks abonnementsbedrag om toegang te krijgen tot ToucanTalk Eindeloos.

3. U hebt recht op een gratis proefperiode van 30 dagen om de app te proberen voordat u een abonnement afsluit.

4. Als u een abonnement afsluit, bent u verplicht om minimaal 3 maanden lid te blijven. Na deze periode kunt u op elk moment opzeggen.

5. U kunt alleen betalen met creditcard of PayPal.


extra informatie

Om ToucanTalk Eindeloos op te zeggen, moet je contact opnemen met de klantenservice van ToucanTalk. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@toucantalk.com of door te bellen naar +31 (0)20 717 0800.

Automatische opzegherinnering

Stel een automatische opzegherinnering in voor ToucanTalk Eindeloos en ontvang een waarschuwingsmail vlak voordat uw abonnement verlengd wordt.

ToucanTalk Eindeloos opzeggen bij overlijden
Bij overlijden van een abonnee van ToucanTalk Eindeloos, wordt het abonnement automatisch opgezegd. Er zijn geen kosten verbonden aan de opzegging. De abonnee of diens nabestaanden hoeven alleen maar contact op te nemen met de klantenservice om de opzegging te bevestigen.
ToucanTalk Eindeloos tijdelijk opzeggen
Nee, het is niet mogelijk om ToucanTalk Eindeloos tijdelijk op te zeggen. Als je je abonnement wilt opzeggen, moet je dit definitief doen.

ToucanTalk Eindeloos reviews

Lees de 5 reviews van bezoekers die een opzegging van ToucanTalk Eindeloos hebben gedaan.


voor deze opzegservice

ToucanTalk Eindeloos

Overstappen internetten en bellen naar hetnet.

ToucanTalk Eindeloos

Stap over naar internetten en bellen van hetnet.

ToucanTalk Eindeloos

ik wil mijn abonement met ingang van vandaag stop zetten.Ik ben over ges
tapt naar upc internetten en bellen.

t siebes koster

ToucanTalk Eindeloos

Dit is een herhaalde opzegging.
De opzegging is al eerder door de KPN gedaan op of omstreeks 6 april 2007, desondanks worden er per IC grote bedragen van mijn giro 4611148 afgeschreven.

ToucanTalk Eindeloos

9. Beëindiging van de Diensten

9.1 Behoudens de Bijzondere Bepalingen, zijn wij gerechtigd de Overeenkomst met u op te zeggen:

9.1.1 met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 (dertig) dagen;

9.1.2 met onmiddellijke ingang, indien:

(A) u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet en dit verzuim niet binnen 72 uur na door ons schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, hebt hersteld;
(B) u niet voldoet aan of niet in acht neemt enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (“wanprestatie”) en, indien u wanprestatie pleegt en dit kan worden hersteld, u niet binnen een redelijke, door ons door een schriftelijke kennisgeving te bepalen, termijn de wanprestatie herstelt;
(C) u surséance van betaling aanvraagt, of er door of jegens u faillissement wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken of u onder curatele wordt gesteld;
(D) wij reden hebben aan te nemen dat u ons onjuiste, valse of misleidende informatie hebt verstrekt met het doel de Diensten geleverd te krijgen ofwel tijdens de levering van de Diensten;
(E) u of enig ander persoon in uw huis of organisatie de Diensten gebruikt of, naar onze redelijke mening, verdacht wordt de Diensten te gebruiken voor onbehoorlijke, immorele, beledigende of illegale praktijken, fraude of poging tot fraude;
(F) wij aan een beschikking, instructie of verzoek van een Bevoegde Autoriteit dienen te voldoen.

9.2 U heeft het recht (een van) de Diensten conform de Bijzondere Bepalingen te beëindigen. De Overeenkomst zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd ingeval u alle Diensten hebt beëindigd en geen extra Diensten bij ons conform de Overeenkomst hebt aangevraagd.

ToucanTalk Eindeloos opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken ToucanTalk Eindeloos
Meer ToucanTalk Eindeloos statistieken

Afgelopen maand heeft 1 persoon de ToucanTalk Eindeloos opzegbrief gedownload.

Personen die ToucanTalk Eindeloos opzeggen zijn gemiddeld tussen de 60 en 70 jaar. De opzeggingen van ToucanTalk Eindeloos worden het vaakst gedaan door mannen, van die mannen is de gemiddelde leeftijd 69 jaar.

De laatste 12 maanden hebben er in totaal 12 personen een voorbeeldbrief gedownload.

Ook hebben er 3 personen een opzegherinnering ingesteld.

In de categorie Telefonie zijn onlangs ook planet adsl easy en ToucanTalk Dal opgezegd.


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord