Cleanprofs reviews

  • Totaal aantal reviews van Cleanprofs: 614 reviews
  • Gemiddelde beoordeling Cleanprofs:
    8.9

Deel jouw Cleanprofs review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun Cleanprofs abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

Cleanprofs

Beste collega's,
tijd voor actie de FNV is ingeschakeld en deze gaan hier iets mee doen. Verder is het belangrijk dat jullie de volgende brief versturen naar Wouter eentje per gewone post en eentje aangetekend.
de onderstaande brief even copieeren en verder zelf ff invullen.


BDR Containerreiniging Exploitatie
Ambachtenstraat 3
4731 RE Oudenbosch

Onderwerp: Loonvordering
Datum [plaats], woensdag 5 november 2008


Geachte heer Wouter Hillenbrink,

Ik ben bij u werkzaam op basis van half jaar contract chauffeur/ reiniger vanaf [datum]. Normaal ontvang ik mijn loon rond de laatste vrijdag van de maand. Tot heden heb ik echter niets ontvangen. U bent uw verplichtingen niet volledig nagekomen. Ik zie mijn loon graag uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief tegemoet. Indien betaling ook nu uitblijft, zie ik mij genoodzaakt om verdere rechtsmaatregelen te nemen.

Ik maak aanspraak op betaling van
1. Loon over de periode oktober 2008
Ik verzoek u dan ook –en zonodig sommeer ik u- om binnen vijf werkdagen na heden al hetgeen mij toekomt uit te betalen alsmede een deugdelijke specificatie te verstrekken.
Bij gebreke van tijdige betaling van bovengenoemde bedragen zeg ik u hierbij de wettelijke verhoging aan wegens vertraagde betaling ex art. 7:625 BW (die oploopt tot 50%) en de wettelijke rente. Voorts zal ik u zonodig in rechte te betrekken. De kosten van deze procedure kunnen eveneens voor uw rekening komen.
Voorts sommeer ik u om het salaris over de komende perioden uit te betalen op de gebruikelijke tijdstippen. Mocht zulks niet geschieden, dan zeg ik u hierbij ook reeds de wettelijke rente alsmede de wettelijke verhogingen aan.

Indien u meent wel voldaan te hebben aan uw verplichtingen, dan wel de ingestelde vordering betwist, gelieve u mij uw standpunt schriftelijk binnen vijf werkdagen na heden kenbaar te maken onder overlegging van bewijsstukken.

Deze brief wordt u ook eveneens per gewone post toegezonden.
Hoogachtend,
[naam]
[adres]
[postcode, plaats]

Cleanprofs

ik was reiniger

Cleanprofs

fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar zonder niks geen kerstpakket geen geld geen eten d maar naar het leger des heils zover is het al

Cleanprofs

ik vind dit echt te asociaal voor woorden hoe durf je wouter. je personeel doet xo zijn best voor je en je laat ze allemaal stuk voor stuk sterven.. als jij maar brood op tafel heb he dan is alles goed.. nou je bent gewoon een hoop stront..
ik hoop dat je zelf de tijd mee gaat maken dat je geen stuiver heb en dat je dan gaat voelen wat je je mensen aandoet..
mensen van BDR niet meer werken.. staken.....
je krijgt je geld toch niet..

en nog iets.. kerstdagen komen eraan.. zorg dat je of ander werk heb of wat achter de hand heb.. want als het aan die hond ligt hebben jullie met kerst ook niks te vreten...

VUILE SCHOFT!!!!!!!!

Cleanprofs

lekkere vent die wouter de ene bv laten klappen en weer verder gaan met de volgende bv maar ik denk dat die kabouter maar moet onderduiken die rat want als er een aantal mensen hem tegenkomen dan wordt hij als vermist opgegeven en dan kunnen ze gaan zoeken in het riool en daar hoort hij ook thuis

Cleanprofs

Wat als uw werkgever u
niet meer kan betalen?
Wanneer kunt u een uitkering wegens blijvende betalingsonmacht
krijgen?
UWV kan tijdelijk inspringen als uw werkgever uw loon of vakantiegeld niet
meer kan betalen. U krijgt dan een uitkering wegens blijvende betalingsonmacht.
Dat kan in de volgende situaties:
• de rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance)
verleend en stelt iemand aan die het financieel beheer overneemt (een
bewindvoerder);
• de rechter verklaart uw werkgever failliet en stelt iemand aan die het
financieel beheer overneemt (een curator);
• uw werkgever kan niet meer uit de problemen komen en krijgt
van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen (een
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen);
• uw werkgever is met de noorderzon vertrokken;
• een andere situatie dat uw werkgever u blijvend niet meer betaalt.
Hieronder wordt verstaan:
- blijvend, dit betekent zonder uitzicht op herstel van de betalingen;
- collectief, dit betekent voor (vrijwel) alle werknemers;
- volledig, dit betekent meer dan één schuldeiser wordt niet betaald, en
- er is geen gerechtelijke uitspraak.
Wat moet u doen als uw werkgever uw loon niet meer betaalt?
Als uw werkgever uw loon niet meer betaalt, is het belangrijk dat u let op de
volgende punten. U loopt anders het risico geen uitkering te kunnen krijgen.• Schrijf uw werkgever een brief (liefst aangetekend) waarin staat waar u
recht op heeft. Het kan zijn dat de rechter iemand heeft aangesteld die het
financiële beheer heeft overgenomen (een curator). Stuur dan de brief naar
de curator. Bij een wettelijke schuldsanering of uitstel van betaling is er
meestal een bewindvoerder. Stuur dan de brief naar de bewindvoerder.
Bewaar zelf een kopie van de brief;
• Als blijkt dat uw werkgever u niet meer kan betalen, meld dit dan direct
aan UWV. U kunt dit doen via UWV telefoon 0900-9294

Cleanprofs

Nieuwe stand van zaken.
Martin Groenewoud heeft het personeel omgepraat met zijn mooie praatjes dat hij ook geld erin gaat pompen(mooie praatjes Martin maar voor jou gaat het alleen maar om jou bakken van KCR).
Jammer dat de reinigers erin getrapt zijn.
Wouter en Ron zijn aan het proberen een financiering te krijgen zodat ze ons toch kunnen
gaan betalen en nu helpt Martin hun ook nog een handje hij heeft vanmiddag een gesprek met hun over de verdere zaken.
Want ja Martin zal ook niet veel meer hebben na die boot die hij gekocht heeft en zijn gezinnetje komt net terug uit New York(waar halen ze het geld vandaan)
Verder is er voor iedere werknemer een brief opgesteld die Wouter gaat krijgen gaat over dat hij het salaris niet overgemaakt heeft.
Verder zijn er al heel veel werknemers naar het Juridisch Loket geweest en daar word gezegd dar we een brief moeten maken waarin staat dat we ons saliris willen en over het pensioen en dan aangetekend opsturen kost ook weer geld.
Dan kunnen we verdere stappen ondernemen.
Er zijn nu momenteel 4 LSP's niet aan het werken en de rest wel of ziek.
Je kunt je nu het beste ziekmelden want je word toch voor de gek gehouden kan je beter thuis zitten toch !!!
Dan word er tenminste niks ingehouden nu worden de reinigers voor deze 2 dagen niet betaald omdat ze niet willen werken.
En krijgen ze een waarschuwing.
Te gek voor woorden natuurlijk.
De vrouwen op de klantenservice zijn het ook zat die willen liever ook niet meer.
De planning is ook al naar huis gegaan die zijn het ook zat en van P&O zijn ze ook alleen maar aanwezig.
Dus op rolletjes loopt het nu ook niet meer bij BDR.
Wouter kan beter alles failliet laten gaan dan alleen de stichting met combitour erin domme zet van hem geweest nu hebben ze hem helemaal door maar ja Ron en hij blijven zich toch achter elkaar verschuilen.

Wouter je bent nog steeds niet van me af.

Vaarwel Wouter Oudendijk 15 is in Oud - Gastel

Cleanprofs

de bdr is niet failiet is het nou s een keer duidelijk bdr kan niet faiiliet zo slim is wouter

Cleanprofs

Faillissement STICHTING BDR · terug


Insolventiesnr. F 08 319
Rechtbank Breda
Datum uitspraak 07-10-2008
· dien uw vordering in
· volg faillissement
· stuur curator bericht
· details curator


Beschikbare verslagen

Er zijn nog geen verslagen op curatoren-net beschikbaar


Feiten

07-10-2008 faillissement Openingsstatus

09-10-2008 Uitspraak faillissement op 7 oktober 2008 Publicatie


Betreft Naam: STICHTING BDR
H.o.d.n.: BDR CONTAINERREINIGING
Correspondentieadres: Postbus 54, 4730 AB, Oudenbosch
Adres volgens KvK: Ambachtenstraat 3 , 4731RE, Oudenbosch

Bedrijfsgegevens:
KvK-nummer: 20070494
Soort inschrijving: Hoofdvestiging
Klasse werkzame personen: 50 t/m 99 werknemers / werkplekken
BIK-codes: Overige reiniging (747023)


Curator
mr. D.K. Nijhuis
PUUR Advocaten
www.puuradvocaten.nl


Kantoorhoudend
postbus 5660
4801 EB BREDA
076-5236070

Rechter-commissaris
mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Rechtbank
Rechtbank Breda
Postbus 90110
4811 TA Breda
076-5311283

Cleanprofs

Beste Oelala

Kan jij mij vertellen welke oudendijk 15?? Wil graag zijn volledige adres weten, want dan kunnen we lachen. Zeg maar vast vaarwel Wouter!!! Want voorals nog staan mijn rekeningen open!!!

RIP

Voor Cleanprofs zijn in totaal 614 reviews geschreven. Voor de hele categorie Overige zijn de afgelopen 30 dagen 26 reviews geschreven.Cleanprofs opzeggen

Binnen 2 minuten Cleanprofs opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord