CanalDigitaal reviews

  • Totaal aantal reviews van CanalDigitaal: 456 reviews
  • Gemiddelde beoordeling CanalDigitaal:
    9.1

Deel jouw CanalDigitaal review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun CanalDigitaal abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

CanalDigitaal

jan deruiter heeft weer wat te melden,de aanklacht ingediend tegen Canal Digitaal.wegens poging tot oplichting cq sfpersing al dan niet in samen werking met een incasso bureau, ingediend bij de politie te H.I.Ambacht,heeft niet het gewenste reuzeltaat opgeleverd,de politie laat mij weten van deze door mij gedane aangifte, deze verder niet in behandeling wordt genomen,ondanks het overtuigend bewijs dat er inderdaad sprake is van een poging tot oplichting cq afpersing gedaan door CD, al dan niet in samen werking met een incasso bureau, daar het te vorderen bedrag aan onnodige gemaakte kosten om mijn gelijk te behalen niet opwegen, tegen het werk wat wat de politie er aan heeft, ik moet blij zijn dat ik niet het te vorderen bedrag van € 334,28 aan het incasso bureau moet betalen, maar uit eigen zak aan div zaken maar € 114,50 kwijt ben en dat ik het verlies maar voor eigen rekening moet nemen.
Krijg dan van deze politie beamte ook nog zijn story te horen van wat voor ellende hij zelf heeft meegemaakt met ook een onterechte claim van upc waar hij ook geld aan kwijt was, maar hier verder ook niets mee gedaan kon worden,dus ik moest het verlies maar voor eigen rekening nemen en blij zijn dat het zo was afgelopen.
Dus CD met andere woorden de politie geef je bij deze groen licht. dat je met het oplichten en afpersen van je abonnee,s ongestraft gewoon verder kan gaan.van mij dus geen last meer.
Met dank aan de politie en met de groeten van
JAN DE RUITER.

CanalDigitaal

Ik zou zeggen laten we ook eens 1 van de directeuren van CD lastig vallen.

b.v. dhr Rene Tensen
Oudegracht 67B
3511 AD Utrecht
tel 030-2334881

Kijken of ie dat leuk vind

CanalDigitaal

Ik ben al meer dan 1 jaar bezig om er vanaf te komen gebruik het niet meer aangetekend verdtuurd hebben ze het niet binnen gekregen en wel steeds geld van me rekening halen.. Heb onder tussen 3 brieven gestuurd en bij de laatste gezegd dat ik me geld terug haal als ze eraf halen en wat denk je eraf gehaald ik weer terug gehaald... heb een mederwerker gesproken en die beloofde me van het afgelopen jaar alles terug te storten nog niet binnen gehad uit gelegd waarom ik niet meer kon kijken vanwege een brand dat ik alles kwijt ben.... En dan nu een brief sturen dat ik betalen moet dus echt niet de schijt kunnen ze krijgen heb een brief gehad dat de opzegging goed is binnen gekomen en dat na 3 a 4 brieven

CanalDigitaal

vandaag 16-12-2010 aagifte gedaan van poging tot oplichting cq afpersing van een ex abonnee met totaal niet gegronde of gefundeerde motieven. aangegeven en ondersteund door een incasso bureau.
Alle drie de aanklachten ingebracht met telkens enkele weken tussen posen en in opdracht gegeven aan het incasso bureau. lopen alle drie stuk.
Omdat het incasso bureau om bewijs stukken vraagt aan CD waar deze aanklachten op zijn gebaseerd tot drie maal toe laat CD het incasso bureau weten niet over de gevraagde bewijs stukken te bescikken.daar ex abonnee de bewijzen wel had dat elke aanklacht ongegrond was,
Om deze reden laat het incasso bureau mij dan op 15 December weten dat door gebrek aan bewijs, wat aangeleverd had moeten worden door CD,het incasso bureau alle drie de zaken als afgesloten en afgehandeld beschouwd.

CanalDigitaal

vandaag 16-12-2010 aagifte gedaan van poging tot oplichting cq afpersing van een ex abonnee met totaal niet gegronde of gefundeerde motieven. aangegeven en ondersteund door een incasso bureau.
Alle drie de aanklachten ingebracht met telkens enkele weken tussen posen en in opdracht gegeven aan het incasso bureau. lopen alle drie stuk.
Omdat het incasso bureau om bewijs stukken vraagt aan CD waar deze aanklachten op zijn gebaseerd tot drie maal toe laat CD het incasso bureau weten niet over de gevraagde bewijs stukken te bescikken.daar ex abonnee de bewijzen wel had dat elke aanklacht ongegrond was,
Om deze reden laat het incasso bureau mij dan op 15 December weten dat door gebrek aan bewijs, wat aangeleverd had moeten worden door CD,het incasso bureau alle drie de zaken als afgesloten en afgehandeld beschouwd.

CanalDigitaal

Mischien een leuke manier om canal digitaal een aantal zware bakstenen te sturen naar hun postbus nummer , dit kost je alleen de doos .
Canal digitaal betaald de kosten , dit zal ze zeker raken


t.a.v. Afdeling Klantenservice
Postbus 444
1200 JJ Hilversum

CanalDigitaal

jan de ruiter, vraagt zich nu af in hoevere het juridishe is toegestaan, om iemand in bv Maart aan te klagen voor wanbetaling via een incasso bureau,deze krijgt de zaak niet rond door gebrek aan bewijs en seponeerd de zaak.
Dan komt het incasso bureau in April met de mededeling dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet maar nu met, ABONNEE HEEFT TE LAAT OPGEZEGT, en weer krijgt CD het bewijs voor het beweerde niet rond, en ook deze zaak wordt door het incasso bureau weer geseponeerd.
Dan is het Juni en meld het incasso zich weer, dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet en dan nu dat abonnee een retentie overeenkomst heeft gesloten en ook deze zaak wordt weer wegens gebrek aan bewijs door het incasso bureau gesloten,En dan dat had ik bewust nog niet gemeld, vraagt het incasso bureau op mijn verzoek de voicelog[[ opgenomen telefoon gesprek]]
opbij CD van 27-11-2009[daar hier voor alle duidelijkheid uit geconstateerd kan worden of het nou wel of niet om een retentie overeenkomst gaat,ook hierop geeft CD niet thuis,daar CD het incasso bureau laat weten niet meer over deze voicelog te beschikken.
Hoelang kan een Fa aan de gang blijven met aanklachten verzinnen en sturen via een incasso bureau, tot dat deze twee Fa in samenwerking, eindelijk iets gevonden hebben waarmee zij deze abonnee dan eindelijk wel op zijn knieen hebben, Omdat wat zij dan weer aandragen abonnee zich hiertegen niet kan verdedigen.Volgens mij gaat het incasso bureau hier de fout in, door zich als openbaar aanklager te laten gebruiken door CD, Daar elke nieuwe aanklacht door CD aangedragen normaal gesproken eerst dient te worden gemeld aan beklaagde en als die er dan samen weer niet uit komen, dan
is het incasso bureau pas weer aan de beurt.
Dat weet ik dus niet hoe dat zit.
IK vraag mij dan ook steeds meer af, gezien de bedreigingen, toch ook gedaan door een incasso bureau in samenwerking met CD gedaan aan mijn adres, wat nog steeds niet heeft gelijd tot succes in verband met het betalen van een totaal onterechte vordering van € 334,28 ,of we het hier niet hebben over een criminele organisatie al dan niet in samenwerking met een incasso bureau, daar hiervoor de bewijzen volgens mij toch wel duidelijk hier aanwezig zijn volgens mijn bescheiden mening, Met de groeten van Jan de Ruiter.

CanalDigitaal

CANAL DIGITAAL HEEFT DUS VOOR DE VOLLE 100% ZELF HET BEWIJS AANGELEVERD, DAT HET ZICH OP GROTE SCHAAL BEZIG HOUD MET OPLICHTING CQ AFPERSING van zijn abonnee,s welke een contract willen of hebben beeindigt De honderden tot duizend klachten over CD te vinden op het internet, gaan dan bijna ook allemaal over het zelfde probleem als waar ik mee te maken heb gehad,in eerste instantie wordt ik aanklaagt voor in gebreke blijven van betalingen tot een bedrag van €258,00 euro dat wordt dan uit handen gegeven aan Lindorff incasso en die eist dan 334,28 van mij,Lindorff incasso vraagt dan om bewijzen aan CD omtrent deze in gebreke stelling en CD laat lindorff weten hier niet over te beschikken maar ik had deze bewijzen wel dat de aanklacht onterecht was,lindorff stopt dan de procedure tegen mij. Maar komt dan met een volgende aanklacht ingedient door CD met abonnee heeft te laat opgezegt en moet alsnog betalen, en weer kan CD zijn gelijk niet bewijzen,maar ik daar integen wel dat ook deze aanklacht weer ongegrond is en op niets is bazeerd,Lindorff laat mij nu weten dat ook deze zaak is afgesloten en het volledige dossier is terug gestuurd aan CD als niet uitvoerbaar,Dan weer enkele weken later, Lindorff meld zich weer, met dat de zaak dient te worden voortgezet in opdrahgt van CD, Maar nu met de aanklacht dat ik een retentie overeenkomst ben aangegaan ,Lindorf maant mij nu met spoed te betalen, maar heeft over het hoofd gezien???? dat bij de retentie overeenkomst verlaring er een brief door CD er bij is gevoegt die precies het tegendeel bewijst, als waar ik door CD voor ben aangeklaagt,ik wijs Lindorff hierop en per omgaande laat Lindorff mij nu weten dat ook deze zaak weer is afgesloten.en ook voor deze aanklacht beschikte ik ook in ruime mate aan bewijzen dat wat CD beweerde weer niet waar was, maar had deze dus niet nodig omdat CD die er zelf al had bijgedaan,stomme oplichters cq afpersers bij CD dus,
Blijft over dat CD tot drie maal toe, totaal onterechte CQ ongegronde argumenten heeft gebruikt om een totaal onschuldige abonnee onder druk van het incasso bureau te dwingen geld te betalen waar CD bij aanvang al van wist hier totaal geen recht op te hebben,en zijn aanklachten ongegrond waren, ALS ER NOG EEN ADVOCAAT IS DIE DEZE ZAAK INTERESSANT GENOEG VIND OM ER WAT MEE TE DOEN,GA JE GANG ZOU IK ZEGGEN,MIJN EMAIL ADRES STAAT OOK OP DEZE SITE EEN LAGER ,MET DE GROETEN VAN JAN DE RUITER.

CanalDigitaal

Jan de ruiter heeft weer wat te melden,de poging tot oplichgting c.q afpersing ,gedaan door canal digitaal in samenwerking met het incasso bureau, is na 8 maanden, met bedrijgingen in alle soorten en maten,zoals wij geven het nu uit handen aan de deurwwaarder als U nu niet betaald enz,enz.
Geeindigt na 18-11-2010, daar CD de door hen aangevoerde aanklachten tegen mij drie stuks in totaal alle drie door gebrek aan bewijs zijn geseponeerd en ik dus helemaal niets hoeft te betalen.daar wat CD aanvoerde,ik het overtuigend bewijs kon leveren,aan het incasso bureau dat wat CD beweerde nergens op gebaseerd was,
Het incasso bureau sommeerde CD dan ook met zijn bewijzen te komen met van wat CD beweerde maar gaf steeds aan geen bewijzen te kunnen aanvoeren,
Waarop het incasso bureau mij na de tweede aanklacht liet weten dat het volledige dossier als niet uitvoerbaar terug gestuurd heeft aan CD.Zo daar ben ik mooi vanaf denk je dan nog.
Fout gedacht krijg na enkwele weken bericht van het incasso bureau dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet, daar ik een retetie overeen komst ben aangegaan op 27-11-2009 wat inhoud dat ik de eerste vier maanen gratis had moeten kijken en nooit had moeten betalen, door dat ik betaald heeft van af aanvamg heb ik hierdoor aangegeven dat ik met deze retentie overeenkomst akoord ben gegaan,zie de hierbij gevoegde retentie bevestiging brief van
30-11-2009. het incasso bureau schrijft mij nu dat ik tot spoedige betaling over moet gaan.
Maar ik schrijf dan aan het incasso bureau dat deze vals zijn voorgelicht door CD, daar de bij gevoegde retentie brief van 30-11-2010 over een retentie overeen komst hierin totaal niets vermeld staat, maar hierin staat wel staat dat abonnee vanaf de aanvang datum € 9,95 per maand moet betalen,CD stuurt dus bij zijn aanklacht dat ik een retentie overeenkomst ben aangegaan, gelijk zelf het bewijs mee stuurt, dat het niet waar is, dat ik gratis had moeten kijken,[ knap he van CD] Het incasso bureau bevestigt danaan mij,dat ook deze zaak weer wordt gesloten wegens gebrek aan bewijs en ik niets meer hoeft te betalen de zaak is gesloten en afgedaan,Goed ik heb dus alle drie de zaken tegen mij aangevoerd gewonnen en kom toch als verliezaar uit deze strijd, daar ik nu geen
€ 343,28 aan het incasso bureau hoeft te betalen maar wel aan aangetekende stuken ,postzegels,brief papieren tijd en dan hebben we het nog niet over de geestelijke geleden schade die dit soort zaken met zich mee brengen, toch meer als € 125,00 kwijt ben door deze op ongegronde reden poging tot afpersing, daar je van zowel CD als het incasso bueau nooit meer wat hoort of ziet, maar wel je geld kwijt ben. En dan schrijven een hoop mensen op het internet ik weet wel dat ik in mijn recht staat maar ik heb toch maar betaald om van het gezeur af te zijn en dat is nou precies waar het CD en het incasso bureau om te doen is en ook meestal lukt het hen nog ook, behalve in mijn geval dus niet.Het incasso bureau, slimpies die het zijn melden nog we, even, dat zij geen uitspraak doen of deze claims terecht of onterecht zijn geweest Wie er op dit bericht wil reageren of met precies het zelfde zit kan mij mailen www.janderuiter6@gmail.com

CanalDigitaal

jan de ruiter heeft weer wat te melden.alle drie de aanklachten tegen mij ingediend door canal digitaal zijn via Lindorff incasso wegend gebrek aan bewijs geseponeerd, de eerste aanklacht was in gebreke stelling,de tweede was het telaat opzeggen van het abonnementen de derde was een retentie overeenkomst die aangegaan zou zijn door vanaf de eerste maand te betalen € 9,95 per maand ,maar ik had de eerste vier maanden gratis moeten kijken, dit schrijft CD dan een jaar na dato, om dit te bewijzen schrijft CD dan aan Lindorff daar abonnee betaald heeft van aanvang heeft hij hierdoor de retentie overeenkomst erkend, zie de hierbij gevoegde retentie overeenkomst en wat staat daar dan in, dat abonnee vanaf aanvang verplicht is € 9,95 per maand te betalen vanaf aanvang, nou is dat niet inteligent als je ienand aanklaagt en je doet het bewijs er gelijk bij dat het niet zo is. [ SLIM HOOR DIE LUI BIJ CD ]
Het te laat opzeg verhaal gaat op prcies de zelfde manier de mist in door twee maal toe te bevestigen uw opzegbrief in goede orde ontvangen en wij beeindigen het volledige abonement per overeen gekomen datum.
Wat betekend dit nou ik ben dus een van de vele abonnees van CD die op deze wijze onderdruk wordt gezet tot het betalen van een bedrag waarvan CD voor 100% al weet hier geen recht op te hebben maar door de bedreigingen te uiten je moet betalen, wij geven het door aan een incasso bureau wat weer gaat schrijven als je niet betaald dan komt de gerecht deurwaarder dan de rechter en dan volgt de inbeslagname van Uw inboedel IK lees dan ook van veel mensen dat ze dan maar betalen om van het gezeur af te zijn en dat is nou net waar CD op speculeert en gokt.met hulp van het incasso bureau.
Maar het overtuigend bewijs is nu geleverd dat CD zich nu heeft schuldig gemaakt aan een poging tot OPLICHTING C.Q AFPERSING MET EEN TOTAAL ONTERECHTE INVORDERING EN GAAT HIER DAN OOK MET ALLE BEWIJZEN VAN LINDORFF INCASSO ONTVANGEN DAT ALLE ZAKEN DOOR HEN ZIJN GESEPONEERD DOOR
GEBREK AAN NIET GELEVERD BEWIJS AANGAANDE DE AANKLACHTEN.
Ga hier dan ook aangifte van doen bij de politie daar ik nu alle bewijzen in handen heb , dat het een totaal drie totaal onterechte aanklachten waren met als enig doel, dat men onder druk toch gaat betalen maar CD zich op deze manier wel schuldig maakt aan OPLICHTING C.Q AFPERSING.
Ook het geld en tijd wat men er in steekt aan aangetekende brieven, telefoon kosten postzegels hierdoor ben je in wezen nog verliezaar daar men dit ook nog kwijt is en dat bedrag is toch ook op dit moment €114,25 al win je dan en hoef je dan geen € 334,28 meer over te maken aan lindorff incasso.
CD bedankt voor alle tegen bewijzen aan mij gezonden, waardoor ik deze eerste slag heeft gewonnen de tweede komt er aan maar eerst even aangifte doen.

Voor CanalDigitaal zijn in totaal 456 reviews geschreven. Voor de hele categorie Digitale televisie zijn de afgelopen 30 dagen 0 reviews geschreven.CanalDigitaal opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken CanalDigitaal
Meer CanalDigitaal statistieken

CanalDigitaal opzeggen

Binnen 2 minuten CanalDigitaal opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord