CanalDigitaal reviews

  • Totaal aantal reviews van CanalDigitaal: 1603 reviews
  • Gemiddelde beoordeling CanalDigitaal:
    9.6

Deel jouw CanalDigitaal review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun CanalDigitaal abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

CanalDigitaal

Mischien een leuke manier om canal digitaal een aantal zware bakstenen te sturen naar hun postbus nummer , dit kost je alleen de doos .
Canal digitaal betaald de kosten , dit zal ze zeker raken


t.a.v. Afdeling Klantenservice
Postbus 444
1200 JJ Hilversum

CanalDigitaal

jan de ruiter, vraagt zich nu af in hoevere het juridishe is toegestaan, om iemand in bv Maart aan te klagen voor wanbetaling via een incasso bureau,deze krijgt de zaak niet rond door gebrek aan bewijs en seponeerd de zaak.
Dan komt het incasso bureau in April met de mededeling dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet maar nu met, ABONNEE HEEFT TE LAAT OPGEZEGT, en weer krijgt CD het bewijs voor het beweerde niet rond, en ook deze zaak wordt door het incasso bureau weer geseponeerd.
Dan is het Juni en meld het incasso zich weer, dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet en dan nu dat abonnee een retentie overeenkomst heeft gesloten en ook deze zaak wordt weer wegens gebrek aan bewijs door het incasso bureau gesloten,En dan dat had ik bewust nog niet gemeld, vraagt het incasso bureau op mijn verzoek de voicelog[[ opgenomen telefoon gesprek]]
opbij CD van 27-11-2009[daar hier voor alle duidelijkheid uit geconstateerd kan worden of het nou wel of niet om een retentie overeenkomst gaat,ook hierop geeft CD niet thuis,daar CD het incasso bureau laat weten niet meer over deze voicelog te beschikken.
Hoelang kan een Fa aan de gang blijven met aanklachten verzinnen en sturen via een incasso bureau, tot dat deze twee Fa in samenwerking, eindelijk iets gevonden hebben waarmee zij deze abonnee dan eindelijk wel op zijn knieen hebben, Omdat wat zij dan weer aandragen abonnee zich hiertegen niet kan verdedigen.Volgens mij gaat het incasso bureau hier de fout in, door zich als openbaar aanklager te laten gebruiken door CD, Daar elke nieuwe aanklacht door CD aangedragen normaal gesproken eerst dient te worden gemeld aan beklaagde en als die er dan samen weer niet uit komen, dan
is het incasso bureau pas weer aan de beurt.
Dat weet ik dus niet hoe dat zit.
IK vraag mij dan ook steeds meer af, gezien de bedreigingen, toch ook gedaan door een incasso bureau in samenwerking met CD gedaan aan mijn adres, wat nog steeds niet heeft gelijd tot succes in verband met het betalen van een totaal onterechte vordering van € 334,28 ,of we het hier niet hebben over een criminele organisatie al dan niet in samenwerking met een incasso bureau, daar hiervoor de bewijzen volgens mij toch wel duidelijk hier aanwezig zijn volgens mijn bescheiden mening, Met de groeten van Jan de Ruiter.

CanalDigitaal

CANAL DIGITAAL HEEFT DUS VOOR DE VOLLE 100% ZELF HET BEWIJS AANGELEVERD, DAT HET ZICH OP GROTE SCHAAL BEZIG HOUD MET OPLICHTING CQ AFPERSING van zijn abonnee,s welke een contract willen of hebben beeindigt De honderden tot duizend klachten over CD te vinden op het internet, gaan dan bijna ook allemaal over het zelfde probleem als waar ik mee te maken heb gehad,in eerste instantie wordt ik aanklaagt voor in gebreke blijven van betalingen tot een bedrag van €258,00 euro dat wordt dan uit handen gegeven aan Lindorff incasso en die eist dan 334,28 van mij,Lindorff incasso vraagt dan om bewijzen aan CD omtrent deze in gebreke stelling en CD laat lindorff weten hier niet over te beschikken maar ik had deze bewijzen wel dat de aanklacht onterecht was,lindorff stopt dan de procedure tegen mij. Maar komt dan met een volgende aanklacht ingedient door CD met abonnee heeft te laat opgezegt en moet alsnog betalen, en weer kan CD zijn gelijk niet bewijzen,maar ik daar integen wel dat ook deze aanklacht weer ongegrond is en op niets is bazeerd,Lindorff laat mij nu weten dat ook deze zaak is afgesloten en het volledige dossier is terug gestuurd aan CD als niet uitvoerbaar,Dan weer enkele weken later, Lindorff meld zich weer, met dat de zaak dient te worden voortgezet in opdrahgt van CD, Maar nu met de aanklacht dat ik een retentie overeenkomst ben aangegaan ,Lindorf maant mij nu met spoed te betalen, maar heeft over het hoofd gezien???? dat bij de retentie overeenkomst verlaring er een brief door CD er bij is gevoegt die precies het tegendeel bewijst, als waar ik door CD voor ben aangeklaagt,ik wijs Lindorff hierop en per omgaande laat Lindorff mij nu weten dat ook deze zaak weer is afgesloten.en ook voor deze aanklacht beschikte ik ook in ruime mate aan bewijzen dat wat CD beweerde weer niet waar was, maar had deze dus niet nodig omdat CD die er zelf al had bijgedaan,stomme oplichters cq afpersers bij CD dus,
Blijft over dat CD tot drie maal toe, totaal onterechte CQ ongegronde argumenten heeft gebruikt om een totaal onschuldige abonnee onder druk van het incasso bureau te dwingen geld te betalen waar CD bij aanvang al van wist hier totaal geen recht op te hebben,en zijn aanklachten ongegrond waren, ALS ER NOG EEN ADVOCAAT IS DIE DEZE ZAAK INTERESSANT GENOEG VIND OM ER WAT MEE TE DOEN,GA JE GANG ZOU IK ZEGGEN,MIJN EMAIL ADRES STAAT OOK OP DEZE SITE EEN LAGER ,MET DE GROETEN VAN JAN DE RUITER.

CanalDigitaal

Jan de ruiter heeft weer wat te melden,de poging tot oplichgting c.q afpersing ,gedaan door canal digitaal in samenwerking met het incasso bureau, is na 8 maanden, met bedrijgingen in alle soorten en maten,zoals wij geven het nu uit handen aan de deurwwaarder als U nu niet betaald enz,enz.
Geeindigt na 18-11-2010, daar CD de door hen aangevoerde aanklachten tegen mij drie stuks in totaal alle drie door gebrek aan bewijs zijn geseponeerd en ik dus helemaal niets hoeft te betalen.daar wat CD aanvoerde,ik het overtuigend bewijs kon leveren,aan het incasso bureau dat wat CD beweerde nergens op gebaseerd was,
Het incasso bureau sommeerde CD dan ook met zijn bewijzen te komen met van wat CD beweerde maar gaf steeds aan geen bewijzen te kunnen aanvoeren,
Waarop het incasso bureau mij na de tweede aanklacht liet weten dat het volledige dossier als niet uitvoerbaar terug gestuurd heeft aan CD.Zo daar ben ik mooi vanaf denk je dan nog.
Fout gedacht krijg na enkwele weken bericht van het incasso bureau dat de zaak in opdracht van CD dient te worden voortgezet, daar ik een retetie overeen komst ben aangegaan op 27-11-2009 wat inhoud dat ik de eerste vier maanen gratis had moeten kijken en nooit had moeten betalen, door dat ik betaald heeft van af aanvamg heb ik hierdoor aangegeven dat ik met deze retentie overeenkomst akoord ben gegaan,zie de hierbij gevoegde retentie bevestiging brief van
30-11-2009. het incasso bureau schrijft mij nu dat ik tot spoedige betaling over moet gaan.
Maar ik schrijf dan aan het incasso bureau dat deze vals zijn voorgelicht door CD, daar de bij gevoegde retentie brief van 30-11-2010 over een retentie overeen komst hierin totaal niets vermeld staat, maar hierin staat wel staat dat abonnee vanaf de aanvang datum € 9,95 per maand moet betalen,CD stuurt dus bij zijn aanklacht dat ik een retentie overeenkomst ben aangegaan, gelijk zelf het bewijs mee stuurt, dat het niet waar is, dat ik gratis had moeten kijken,[ knap he van CD] Het incasso bureau bevestigt danaan mij,dat ook deze zaak weer wordt gesloten wegens gebrek aan bewijs en ik niets meer hoeft te betalen de zaak is gesloten en afgedaan,Goed ik heb dus alle drie de zaken tegen mij aangevoerd gewonnen en kom toch als verliezaar uit deze strijd, daar ik nu geen
€ 343,28 aan het incasso bureau hoeft te betalen maar wel aan aangetekende stuken ,postzegels,brief papieren tijd en dan hebben we het nog niet over de geestelijke geleden schade die dit soort zaken met zich mee brengen, toch meer als € 125,00 kwijt ben door deze op ongegronde reden poging tot afpersing, daar je van zowel CD als het incasso bueau nooit meer wat hoort of ziet, maar wel je geld kwijt ben. En dan schrijven een hoop mensen op het internet ik weet wel dat ik in mijn recht staat maar ik heb toch maar betaald om van het gezeur af te zijn en dat is nou precies waar het CD en het incasso bureau om te doen is en ook meestal lukt het hen nog ook, behalve in mijn geval dus niet.Het incasso bureau, slimpies die het zijn melden nog we, even, dat zij geen uitspraak doen of deze claims terecht of onterecht zijn geweest Wie er op dit bericht wil reageren of met precies het zelfde zit kan mij mailen www.janderuiter6@gmail.com

CanalDigitaal

jan de ruiter heeft weer wat te melden.alle drie de aanklachten tegen mij ingediend door canal digitaal zijn via Lindorff incasso wegend gebrek aan bewijs geseponeerd, de eerste aanklacht was in gebreke stelling,de tweede was het telaat opzeggen van het abonnementen de derde was een retentie overeenkomst die aangegaan zou zijn door vanaf de eerste maand te betalen € 9,95 per maand ,maar ik had de eerste vier maanden gratis moeten kijken, dit schrijft CD dan een jaar na dato, om dit te bewijzen schrijft CD dan aan Lindorff daar abonnee betaald heeft van aanvang heeft hij hierdoor de retentie overeenkomst erkend, zie de hierbij gevoegde retentie overeenkomst en wat staat daar dan in, dat abonnee vanaf aanvang verplicht is € 9,95 per maand te betalen vanaf aanvang, nou is dat niet inteligent als je ienand aanklaagt en je doet het bewijs er gelijk bij dat het niet zo is. [ SLIM HOOR DIE LUI BIJ CD ]
Het te laat opzeg verhaal gaat op prcies de zelfde manier de mist in door twee maal toe te bevestigen uw opzegbrief in goede orde ontvangen en wij beeindigen het volledige abonement per overeen gekomen datum.
Wat betekend dit nou ik ben dus een van de vele abonnees van CD die op deze wijze onderdruk wordt gezet tot het betalen van een bedrag waarvan CD voor 100% al weet hier geen recht op te hebben maar door de bedreigingen te uiten je moet betalen, wij geven het door aan een incasso bureau wat weer gaat schrijven als je niet betaald dan komt de gerecht deurwaarder dan de rechter en dan volgt de inbeslagname van Uw inboedel IK lees dan ook van veel mensen dat ze dan maar betalen om van het gezeur af te zijn en dat is nou net waar CD op speculeert en gokt.met hulp van het incasso bureau.
Maar het overtuigend bewijs is nu geleverd dat CD zich nu heeft schuldig gemaakt aan een poging tot OPLICHTING C.Q AFPERSING MET EEN TOTAAL ONTERECHTE INVORDERING EN GAAT HIER DAN OOK MET ALLE BEWIJZEN VAN LINDORFF INCASSO ONTVANGEN DAT ALLE ZAKEN DOOR HEN ZIJN GESEPONEERD DOOR
GEBREK AAN NIET GELEVERD BEWIJS AANGAANDE DE AANKLACHTEN.
Ga hier dan ook aangifte van doen bij de politie daar ik nu alle bewijzen in handen heb , dat het een totaal drie totaal onterechte aanklachten waren met als enig doel, dat men onder druk toch gaat betalen maar CD zich op deze manier wel schuldig maakt aan OPLICHTING C.Q AFPERSING.
Ook het geld en tijd wat men er in steekt aan aangetekende brieven, telefoon kosten postzegels hierdoor ben je in wezen nog verliezaar daar men dit ook nog kwijt is en dat bedrag is toch ook op dit moment €114,25 al win je dan en hoef je dan geen € 334,28 meer over te maken aan lindorff incasso.
CD bedankt voor alle tegen bewijzen aan mij gezonden, waardoor ik deze eerste slag heeft gewonnen de tweede komt er aan maar eerst even aangifte doen.

CanalDigitaal

even correctie bij wat hieronder staat sorry maar
het moet zijn[ LAAT U NIET OVERBLUFFEN ]EN ZO IS HET GOED, JAN DE RUITER.

CanalDigitaal

Een ieder die met een incasso bureau te maken krijgt TERECHT OF ONTERECHT, raad ik aan de site te raadplegen van www.laat je niet over bluffen te raad plegen, daar slaap je iets rustiger door
Verder kan ik je aanraden naar het JURIDISCHE LOKET te stappen in je buurt daar krijg je gratis informatie en eventueel rechtshulp indien gewenst
je zaak wordt bekeken en je krijgt advies wat te doen.dit zijn juristen die door het rijk betaald worden.
IK ZEG DUS DOEN. JAN DE RUITER.

CanalDigitaal

Jan de Ruiter heeft weer wat.ik ben op 13 Mei 2010
begonnen met het lezen van de klachten hier onder geschreven over Canal Digtaal met 3 uur per dag en ben nou al op helft, dat komt niet omdat ik zo langzaam leest,maar omdat er per dag meer bij gezet wordt dan ik kan lezen,daar komt het door
Bij het lezen kom ik ook de woorden tegen van mensen die het hebben over die idioten ,gekken of mafia practijken ik heb ook de grootste problemen met CD maar ik zit waaschijnlijk bij een andere afdeling van CD, daar hier juist hoog inteligente werken, hier een paar van mijn eigen ervaringen.
neem een proef abonnement van vier maanden a €9,95 per maand meteen opzegperiode van 3 maanden, zeg dit in de eerste maand gelijk weer op middels een opzegbrief en CD bevestigt dan na deze periode,tot twee maal toe, het volledige abonnement is per overeen gekomen datum door ons beeindigt,dus is het ook heel normaal dat CD hierna dan gewoon door gaat met het incasseren van het abonnementsgeld en ik de rekening bij de bank blokkerd en ook het laatst geinde geld terug laat storten door de bank, krijg dan na twee maanden bericht,dat ik € 258,00 moet betalen,en doe dit niet en krijg dan bericht van Lindorff incasso of ik maar even €343,28 wil betalen stuur dan de beeindigingen op en mag dan ineens niet meer betalen, dat vind ik nou inteligent ,raar he Maar nu komt CD ineens met dat ik te laat heb op gezegt en toch moet betalen,stuur Lindorff ook deze bewijzen van CD ontvangen aan Lindorf en mag weer niet betalen,dat vind ik nou inteligent, dan meld CD aan lindorff dat abonnee met een retentie overeenkomst DOOR VANAF AANVANG DATUM TE HEBBEN BETAALD PER MAAND €9,95 NAAR GRATIS HAD MOETEN KIJKEN DE EERSTE VIER MAANDEN,ZIE DE HIERBIJ TOEGEVOEGDE RETENTIE BRIEF, EN WAT STAAT DAAR IN DAT ABONNEE VERPLICHT IS VANAF DE AANVANG DATUM € 9,95 TE BETALEN PER MAAND, KIJK DAT VIND IK NOU SUPER INTELIGENT EN DE SCHRIJVER VAN DEZE BRIEF IS NOG WEL DE BESTE DIE ZE HEBBEN ZE HEBBEN BIJ CD, MAAR HET IS NOG NIET AFGELOPEN DAAR IK NOET AFWACHTEN WAT ZE NOU WEER GAAN VERZINNEN BIJ CD, MAR HOU JE OOK HIERVAN OP DE HOOGTE.

CanalDigitaal

jan de ruiter heeft weer wat te melden,, van Lindorff incasso email ontvangen 0p 03-11-2010 dat de door hen aan mij gevraagde bewijzen niet waren ontvangen,dat had ik natuurlijk ook kunen weten, daar ik deze bewijzen wel degelijk had opgestuurd maar weer niet aangetekend had verzonden, dus is deze brief ook weer zonder pardon bij al die andere niet aangetekende post aan Lindorff gezonden zonder meer ook weer achter de rododrendrons gesodemietert,de vraag begint zich dan ook steeds duidelijker aftetekenen hoe het komt dat een incasso bureau er van uit gaat dat wat zij aan hun clienten sturen dan ook altijd maar wel aankomt, ik heb hier is navraag naar gedaan en wat blijkt. indien U post ontvangt die men liever niet wenst te ontvangen U ook altijd kan zeggen dat U niets ontvangen heb het bewijs dat U WEL WAT ONTVANGEN HEEFT IS NIET TE BEWIJZEN precies het zelfde, dat ik ook niet kan bewijzen of mijn post aan een INCASSO BUREAU NOU WEL OF NIET IS AANGEKOMEN.
INCASSO BUREAU,S hebben hier het volgende op gevonden daar alles aangetekend verzenden voor hen te duur is, BELT het incasso bureau U BIJ DE EERSTE BRIEF AAN U GEZONDEN S,MIDDAG,S OF DE VOLGENDE DAG DAN OP, met de vraag of U HUN BRIEF HEEFT ONTVANGEN EN WANNEER JE GAAT BETALEN OP DEZE MANIER CONTROLEREN ZIJ OF U HUN POST HEEFT ONTVANGEN HET ADRES GOED IS EN OF HET OM DE JUISTE PERSOON GAAT.
DUS ALS DE TELEFOON GAAT EN JE KTIJGT EEN INCASSO BUREAU AAN DE LIJN DIE VRAAGT OF JE HUN BRIEF HEEFT ONTVANGEN, AL HEB JE HEM IN JE HAND ZEG JE GEWOON DAT JE NIET WEET WAAR HET OVER GAAT EN NIETS HEEFT ONTVANGEN.EN DAT HOU JE GEWOON VOL TOT ZIJ AANGETEKEND GAAN STUREN.

CanalDigitaal

Ik heb bevetigs gekregen van Canal digitaal op 23 Juli j.l. dat ik mijn abonnement heb opgezegd.Er zou een bedrag van € 42,50 aan mij overgemaakt worden.Na 4 mailtjes met het verzoek dit bedrag over te maken stond in de laatste mail dat zij het bedrag op 1 oct.j.l.hadden overgemaakt.niet dus en ik moest als dit niet zo was maar de klantenservice bellen met een 0900 nummer c €1,30 p.minuut plus mobiel ksoten.Ja zeg heb alleen een aow'tje-verdomme hoe krijg ik mijn geld terug?

Voor CanalDigitaal zijn in totaal 1603 reviews geschreven. Voor de hele categorie Digitale televisie zijn de afgelopen 30 dagen 0 reviews geschreven.CanalDigitaal opzeggen

Binnen 2 minuten CanalDigitaal opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord