ToucanTalk Internationaal opzeggen

Vul het onderstaande formulier in. Druk vervolgens op de knop Abonnement opzeggen.
Ontvang binnen 2 minuten uw ToucanTalk Internationaal opzegbrief.
De laatste 24 uur zijn er 234 opzegbrieven gedownload.


Klik op de link in de e-mail
Er is een email gestuurd naar uw e-mailadres .
Open deze e-mail en klik op de link in de e-mail om de opzegbrief te openen.

ToucanTalk Internationaal

Dhr.
Mevr.
Bijlage toevoegen loader
Toegevoegd:
Meer opties
ToucanTalk Internationaal opzeggen
Bij het gebruik van de opzegservice worden persoonsgegevens verwerkt om het ToucanTalk Internationaal abonnement op te zeggen. Wil je daar meer over weten, of wil je weten wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking, lees dan het Privacy Statement.

ToucanTalk Internationaal opzegbrief

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
3430AD NieuweGein

Plaats, 25 juni 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Internationaal'


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn abonnement per Opzegdatum op.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

VoornaamAchternaam

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
3430AD NieuweGein


Plaats, 25 juni 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Internationaal'


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik het abonnement per Opzegdatum opzeggen wegens overlijden.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van het abonnement, omdat het contract anders bepaalt, dan verzoek ik u gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van het rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

De nabestaanden van VoornaamAchternaam
Controleer bij 'ToucanTalk Internationaal' altijd of het opzegadres nog correct is!
500.000 opzegbrieven

Meer dan een half miljoen mensen gebruiken jaarlijks Abonnementen Opzeggen

Sinds 2004 opzeggen

15 jaar geleden gestart met de gratis opzegbrief - meer dan 4.000.000 gegenereerd

Gratis invullen & printen

Voer uw gegevens in, wij genereren uw opzegbrief om deze gratis te downloaden. Heeft u geen printer, papier, envelop of postzegel bij de hand. Maak dan gebruik van onze opzegbrief verzendservice.

Opzegbrief verzendservice

Verstuur zelf uw brief, of laat ons uw brief verzenden met PostNL zodat u lekker kunt relaxen. Mocht de opzegbrief niet zijn aangekomen bij ToucanTalk Internationaal, dan versturen wij de opzegbrief nogmaals gratis net zolang ToucanTalk Internationaal de opzegbrief heeft ontvangen.

Reden
37% te duur
Jaren lid
2 jaar gemiddeld
Opnieuw gebruik maken
64% zegt ja
Aanbevelen
72% zegt ja

ToucanTalk Internationaal adres

TOUCAN
opzeggen toucan talk
Postbus 161
3430AD NieuweGein


Email

Onbekend (help ons het juiste email adres zoeken)

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor ToucanTalk Internationaal is 30 dagen.


Voorwaarden

1. Alle gebruikers moeten minstens 18 jaar oud zijn.
2. Alle gebruikers moeten hun echte naam en e-mailadres verstrekken om deel te nemen aan ToucanTalk International.
3. Alle gebruikers moeten hun land van herkomst vermelden bij het aanmaken van hun account.
4. Alle gebruikers moeten hun profiel volledig invullen met informatie over hun interesses, hobby's, taalvaardigheden en andere relevante informatie.
5. Alle gebruikers moeten zich houden aan de regels en richtlijnen van ToucanTalk International.
6. Alle gebruikers moeten respectvol met elkaar omgaan en geen discriminerende of beledigende taal gebruiken in de chatrooms of op het forum.
7. Alle gebruikers mogen geen persoonlijke informatie delen met andere leden, zoals telefoonnummers of adressen.


extra informatie

Je kunt ToucanTalk International opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail of telefoon. Je moet je naam, adres en abonnementsnummer verstrekken om je abonnement op te zeggen.

Automatische opzegherinnering

Stel een automatische opzegherinnering in voor ToucanTalk Internationaal en ontvang een waarschuwingsmail vlak voordat uw abonnement verlengd wordt.

ToucanTalk Internationaal opzeggen bij overlijden
Bij overlijden van een abonnee van ToucanTalk Internationaal wordt het abonnement automatisch opgezegd. Er zijn geen kosten verbonden aan de opzegging. De abonnee of diens nabestaanden hoeven alleen maar contact op te nemen met de klantenservice om de opzegging te bevestigen.
ToucanTalk Internationaal tijdelijk opzeggen
Ja, het is mogelijk om ToucanTalk International tijdelijk op te zeggen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van ToucanTalk International. Zij zullen je verder helpen met het opzeggen van je abonnement.

ToucanTalk Internationaal reviews

Lees de 1 reviews van bezoekers die een opzegging van ToucanTalk Internationaal hebben gedaan.


voor deze opzegservice

ToucanTalk Internationaal

9. Beëindiging van de Diensten

9.1 Behoudens de Bijzondere Bepalingen, zijn wij gerechtigd de Overeenkomst met u op te zeggen:

9.1.1 met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 (dertig) dagen;

9.1.2 met onmiddellijke ingang, indien:

(A) u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet en dit verzuim niet binnen 72 uur na door ons schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, hebt hersteld;
(B) u niet voldoet aan of niet in acht neemt enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (“wanprestatie”) en, indien u wanprestatie pleegt en dit kan worden hersteld, u niet binnen een redelijke, door ons door een schriftelijke kennisgeving te bepalen, termijn de wanprestatie herstelt;
(C) u surséance van betaling aanvraagt, of er door of jegens u faillissement wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken of u onder curatele wordt gesteld;
(D) wij reden hebben aan te nemen dat u ons onjuiste, valse of misleidende informatie hebt verstrekt met het doel de Diensten geleverd te krijgen ofwel tijdens de levering van de Diensten;
(E) u of enig ander persoon in uw huis of organisatie de Diensten gebruikt of, naar onze redelijke mening, verdacht wordt de Diensten te gebruiken voor onbehoorlijke, immorele, beledigende of illegale praktijken, fraude of poging tot fraude;
(F) wij aan een beschikking, instructie of verzoek van een Bevoegde Autoriteit dienen te voldoen.

9.2 U heeft het recht (een van) de Diensten conform de Bijzondere Bepalingen te beëindigen. De Overeenkomst zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd ingeval u alle Diensten hebt beëindigd en geen extra Diensten bij ons conform de Overeenkomst hebt aangevraagd.

ToucanTalk Internationaal opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken ToucanTalk Internationaal
Meer ToucanTalk Internationaal statistieken

Afgelopen maand heeft 1 persoon de ToucanTalk Internationaal opzegbrief gedownload.

Personen die ToucanTalk Internationaal opzeggen zijn gemiddeld tussen de 70 en 80 jaar. De opzeggingen van ToucanTalk Internationaal worden het vaakst gedaan door mannen, van die mannen is de gemiddelde leeftijd 79 jaar.

De laatste 12 maanden hebben er in totaal 12 personen een voorbeeldbrief gedownload.

Ook heeft er 1 persoon een opzegherinnering ingesteld.

In de categorie Telefonie zijn onlangs ook ToucanTalk Dal en ToucanTalk Bel en Bespaar opgezegd.


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord