ToucanTalk Bel en Bespaar opzeggen

Vul het onderstaande formulier in. Druk vervolgens op de knop Abonnement opzeggen.
Ontvang binnen 2 minuten uw ToucanTalk Bel en Bespaar opzegbrief.
De laatste 24 uur zijn er 234 opzegbrieven gedownload.


Klik op de link in de e-mail
Er is een email gestuurd naar uw e-mailadres .
Open deze e-mail en klik op de link in de e-mail om de opzegbrief te openen.

ToucanTalk Bel en Bespaar

Dhr.
Mevr.
Bijlage toevoegen loader
Toegevoegd:
Meer opties
ToucanTalk Bel en Bespaar  opzeggen
Bij het gebruik van de opzegservice worden persoonsgegevens verwerkt om het ToucanTalk Bel en Bespaar abonnement op te zeggen. Wil je daar meer over weten, of wil je weten wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking, lees dan het Privacy Statement.

ToucanTalk Bel en Bespaar opzegbrief

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
3430AD NieuweGein

Plaats, 25 juni 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Bel en Bespaar '


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn abonnement per Opzegdatum op.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

VoornaamAchternaam

TOUCAN
opzeggen toucan talk

Postbus 161
3430AD NieuweGein


Plaats, 25 juni 2024

Betreft: opzeggen 'ToucanTalk Bel en Bespaar '


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik het abonnement per Opzegdatum opzeggen wegens overlijden.

De gegevens zijn:

Naam: AanhefVoornaamAchternaam
Adres: StraatHuisnr
Postcode + plaats: PostcodePlaats
Telefoonnummer: Telefoon

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van het abonnement, omdat het contract anders bepaalt, dan verzoek ik u gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van het rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar Email of per post.

Opmerking

Met vriendelijke groet,

De nabestaanden van VoornaamAchternaam
Controleer bij 'ToucanTalk Bel en Bespaar ' altijd of het opzegadres nog correct is!
500.000 opzegbrieven

Meer dan een half miljoen mensen gebruiken jaarlijks Abonnementen Opzeggen

Sinds 2004 opzeggen

15 jaar geleden gestart met de gratis opzegbrief - meer dan 4.000.000 gegenereerd

Gratis invullen & printen

Voer uw gegevens in, wij genereren uw opzegbrief om deze gratis te downloaden. Heeft u geen printer, papier, envelop of postzegel bij de hand. Maak dan gebruik van onze opzegbrief verzendservice.

Opzegbrief verzendservice

Verstuur zelf uw brief, of laat ons uw brief verzenden met PostNL zodat u lekker kunt relaxen. Mocht de opzegbrief niet zijn aangekomen bij ToucanTalk Bel en Bespaar , dan versturen wij de opzegbrief nogmaals gratis net zolang ToucanTalk Bel en Bespaar de opzegbrief heeft ontvangen.

Reden
37% te duur
Jaren lid
2 jaar gemiddeld
Opnieuw gebruik maken
64% zegt ja
Aanbevelen
72% zegt ja

ToucanTalk Bel en Bespaar adres

TOUCAN
opzeggen toucan talk
Postbus 161
3430AD NieuweGein


Email

Onbekend (help ons het juiste email adres zoeken)

Opzegtermijn

De opzegtermijn van ToucanTalk Bel en Bespaar is 1 maand.


Voorwaarden

1. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om gebruik te maken van ToucanTalk Bel en Bespaar.

2. Je moet een Nederlandse mobiele telefoon hebben met een Nederlands nummer.

3. Je moet je aanmelden voor de dienst en je gegevens invullen in het registratieformulier.

4. Je moet een betaalmethode kiezen om de kosten van je gesprekken te betalen.

5. Er wordt een maandelijkse servicekost ingehouden op je rekening, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.

6. Als je meer dan €10 per maand aan gesprekskosten betaalt, ontvang je een korting op je maandelijkse servicekost.


extra informatie

Om ToucanTalk Bel en Bespaar op te zeggen, kun je contact opnemen met de klantenservice via e-mail (info@toucantalk.nl) of telefonisch (0900-8682265). Je kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: ToucanTalk, Postbus 888, 3000 AW Rotterdam.

Automatische opzegherinnering

Stel een automatische opzegherinnering in voor ToucanTalk Bel en Bespaar en ontvang een waarschuwingsmail vlak voordat uw abonnement verlengd wordt.

ToucanTalk Bel en Bespaar opzeggen bij overlijden
Bij overlijden van een abonnee van ToucanTalk Bel en Bespaar wordt het abonnement automatisch opgezegd. Er zijn geen kosten verbonden aan de opzegging. De abonnee of diens nabestaanden hoeven alleen de klantenservice te contacteren om de opzegging te bevestigen.
ToucanTalk Bel en Bespaar tijdelijk opzeggen
Ja, dat is mogelijk. U kunt ToucanTalk Bel en Bespaar tijdelijk opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice van ToucanTalk.

ToucanTalk Bel en Bespaar reviews

Lees de 1 reviews van bezoekers die een opzegging van ToucanTalk Bel en Bespaar hebben gedaan.


voor deze opzegservice

ToucanTalk Bel en Bespaar

9. Beëindiging van de Diensten

9.1 Behoudens de Bijzondere Bepalingen, zijn wij gerechtigd de Overeenkomst met u op te zeggen:

9.1.1 met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 (dertig) dagen;

9.1.2 met onmiddellijke ingang, indien:

(A) u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet en dit verzuim niet binnen 72 uur na door ons schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, hebt hersteld;
(B) u niet voldoet aan of niet in acht neemt enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (“wanprestatie”) en, indien u wanprestatie pleegt en dit kan worden hersteld, u niet binnen een redelijke, door ons door een schriftelijke kennisgeving te bepalen, termijn de wanprestatie herstelt;
(C) u surséance van betaling aanvraagt, of er door of jegens u faillissement wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken of u onder curatele wordt gesteld;
(D) wij reden hebben aan te nemen dat u ons onjuiste, valse of misleidende informatie hebt verstrekt met het doel de Diensten geleverd te krijgen ofwel tijdens de levering van de Diensten;
(E) u of enig ander persoon in uw huis of organisatie de Diensten gebruikt of, naar onze redelijke mening, verdacht wordt de Diensten te gebruiken voor onbehoorlijke, immorele, beledigende of illegale praktijken, fraude of poging tot fraude;
(F) wij aan een beschikking, instructie of verzoek van een Bevoegde Autoriteit dienen te voldoen.

9.2 U heeft het recht (een van) de Diensten conform de Bijzondere Bepalingen te beëindigen. De Overeenkomst zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd ingeval u alle Diensten hebt beëindigd en geen extra Diensten bij ons conform de Overeenkomst hebt aangevraagd.

ToucanTalk Bel en Bespaar opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken ToucanTalk Bel en Bespaar
Meer ToucanTalk Bel en Bespaar statistieken

Afgelopen maand heeft 1 persoon de ToucanTalk Bel en Bespaar opzegbrief gedownload.

Personen die ToucanTalk Bel en Bespaar opzeggen zijn gemiddeld tussen de 60 en 70 jaar. De opzeggingen van ToucanTalk Bel en Bespaar worden het vaakst gedaan door mannen, van die mannen is de gemiddelde leeftijd 70 jaar.

De laatste 12 maanden hebben er in totaal 12 personen een voorbeeldbrief gedownload.

In de categorie Telefonie zijn onlangs ook ToucanTalk Internationaal en pritell opgezegd.


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord