ToucanTalk Dal reviews

  • Totaal aantal reviews van ToucanTalk Dal: 6 reviews
  • Gemiddelde beoordeling ToucanTalk Dal:
    8.7

Deel jouw ToucanTalk Dal review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun ToucanTalk Dal abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

ToucanTalk Dal

hierij een opmerking over uw factuur.met ingang van januari betaal ik ineens factuurkosten 15.12euro per jaar hiermee ben ik het niet eens ,u gaat eerst over op maandbetaling en dan ook nog kosten vragen voor deze zgn servce,graag zie ik uw reactie tegemoet

ToucanTalk Dal

HIER WORD IK NIET GOEDVAN IK HEB AL PROBLEMEN GENOEG GEHAD MET JULLIE, NU KOMT ER WEER EEN REKENING TERWIJL IK HELEMAAL GEEN KLANT BEN ,WANT DAT KAN NIET VANWEGE ONZE TELEFOONCENTRALE IN ONS GEBOUW DUS IK WIJGER DIT TE BETALEN U BENT VAN DE HELE SITUATIE OP DE HOOGTE, DUS GEEN AUTOMATISCHE MACHTIGING GEBRUIKEN WANT IK LAAT HET TERUG HALEN BIJ VOOR BAATDAN A.W.JONKER KOOI

ToucanTalk Dal

9. Beëindiging van de Diensten

9.1 Behoudens de Bijzondere Bepalingen, zijn wij gerechtigd de Overeenkomst met u op te zeggen:

9.1.1 met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 (dertig) dagen;

9.1.2 met onmiddellijke ingang, indien:

(A) u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet en dit verzuim niet binnen 72 uur na door ons schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, hebt hersteld;
(B) u niet voldoet aan of niet in acht neemt enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (“wanprestatie”) en, indien u wanprestatie pleegt en dit kan worden hersteld, u niet binnen een redelijke, door ons door een schriftelijke kennisgeving te bepalen, termijn de wanprestatie herstelt;
(C) u surséance van betaling aanvraagt, of er door of jegens u faillissement wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken of u onder curatele wordt gesteld;
(D) wij reden hebben aan te nemen dat u ons onjuiste, valse of misleidende informatie hebt verstrekt met het doel de Diensten geleverd te krijgen ofwel tijdens de levering van de Diensten;
(E) u of enig ander persoon in uw huis of organisatie de Diensten gebruikt of, naar onze redelijke mening, verdacht wordt de Diensten te gebruiken voor onbehoorlijke, immorele, beledigende of illegale praktijken, fraude of poging tot fraude;
(F) wij aan een beschikking, instructie of verzoek van een Bevoegde Autoriteit dienen te voldoen.

9.2 U heeft het recht (een van) de Diensten conform de Bijzondere Bepalingen te beëindigen. De Overeenkomst zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd ingeval u alle Diensten hebt beëindigd en geen extra Diensten bij ons conform de Overeenkomst hebt aangevraagd.

Voor ToucanTalk Dal zijn in totaal 6 reviews geschreven. Voor de hele categorie Telefonie zijn de afgelopen 30 dagen 0 reviews geschreven.ToucanTalk Dal opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken ToucanTalk Dal
Meer ToucanTalk Dal statistieken

ToucanTalk Dal opzeggen

Binnen 2 minuten ToucanTalk Dal opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord