BDR containerreiniging reviews

  • Totaal aantal reviews van BDR containerreiniging: 609 reviews
  • Gemiddelde beoordeling BDR containerreiniging:
    8.9

Deel jouw BDR containerreiniging review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun BDR containerreiniging abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

BDR containerreiniging

He Oelala,

Vandaag heb ik ook nog contact opgenomen met FNV en de situatie uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat bij BDR inclusief het pensioen verhaal, en ze zouden er inderdaad werk van maken.heb jij van hun dit bericht gehad.
Het zou goed nieuws zijn, eindelijk actie.

groet Trouble

BDR containerreiniging

Hi beste mensen vanaf morgen krijgen we 5% bij ons salaris. Als het volgende week maandag niet betaald is gaat de FNV BOND failliesement aanvragen er zijn nu genoeg bewijzen tegen hem.

BDR containerreiniging

zootje wie gaat er nou aan t werk als je je loon niet hebt gek

BDR containerreiniging

Curator
mr. D.K. Nijhuis
PUUR Advocaten
www.puuradvocaten.nl


Kantoorhoudend
postbus 5660
4801 EB BREDA
076-5236070


deze man heb ik gesproken en die zei dat het deze week nog komt het loon das een opluchting afwachten maar

BDR containerreiniging

Ik heb al contact gehad met het UWV. Zij verwijzen mij door naar de curator van BDR. Deze beantwoord mijn email niet en op het kantoor wordt steeds gezegt dat hij niet aanwezig is. Begin te denken dat hij onder één hoedje met Wouter speelt!
Ben in ieder geval blij dat sommige mensen actie beginnen te ondernemen. Wij hebben de brief in ieder geval ondertekend en deze wordt opgestuurd.
Hoop snel meer nieuws te ontvangen betreffende de advocaten/curator en over het eventuele SALARIS!!!!!

BDR containerreiniging

Niet 5 werkdagen hij moet het binnen deze week geregeld hebben!! bovendien moet men dan niet vergeten aanspraak te maken op het pensioengeld wat hij ons nog verschuldigd is. Ten tweede moet je contact opnemen met het uwv!!! Wij zijn al in contact met een advocatenkantoor/curator.
Als daar wat over te melden valt staat het hier of je hebt het al gehoord via de LSP

BDR containerreiniging

Beste collega's,
tijd voor actie de FNV is ingeschakeld en deze gaan hier iets mee doen. Verder is het belangrijk dat jullie de volgende brief versturen naar Wouter eentje per gewone post en eentje aangetekend.
de onderstaande brief even copieeren en verder zelf ff invullen.


BDR Containerreiniging Exploitatie
Ambachtenstraat 3
4731 RE Oudenbosch

Onderwerp: Loonvordering
Datum [plaats], woensdag 5 november 2008


Geachte heer Wouter Hillenbrink,

Ik ben bij u werkzaam op basis van half jaar contract chauffeur/ reiniger vanaf [datum]. Normaal ontvang ik mijn loon rond de laatste vrijdag van de maand. Tot heden heb ik echter niets ontvangen. U bent uw verplichtingen niet volledig nagekomen. Ik zie mijn loon graag uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief tegemoet. Indien betaling ook nu uitblijft, zie ik mij genoodzaakt om verdere rechtsmaatregelen te nemen.

Ik maak aanspraak op betaling van
1. Loon over de periode oktober 2008
Ik verzoek u dan ook –en zonodig sommeer ik u- om binnen vijf werkdagen na heden al hetgeen mij toekomt uit te betalen alsmede een deugdelijke specificatie te verstrekken.
Bij gebreke van tijdige betaling van bovengenoemde bedragen zeg ik u hierbij de wettelijke verhoging aan wegens vertraagde betaling ex art. 7:625 BW (die oploopt tot 50%) en de wettelijke rente. Voorts zal ik u zonodig in rechte te betrekken. De kosten van deze procedure kunnen eveneens voor uw rekening komen.
Voorts sommeer ik u om het salaris over de komende perioden uit te betalen op de gebruikelijke tijdstippen. Mocht zulks niet geschieden, dan zeg ik u hierbij ook reeds de wettelijke rente alsmede de wettelijke verhogingen aan.

Indien u meent wel voldaan te hebben aan uw verplichtingen, dan wel de ingestelde vordering betwist, gelieve u mij uw standpunt schriftelijk binnen vijf werkdagen na heden kenbaar te maken onder overlegging van bewijsstukken.

Deze brief wordt u ook eveneens per gewone post toegezonden.
Hoogachtend,
[naam]
[adres]
[postcode, plaats]

BDR containerreiniging

ik was reiniger

BDR containerreiniging

fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar zonder niks geen kerstpakket geen geld geen eten d maar naar het leger des heils zover is het al

BDR containerreiniging

ik vind dit echt te asociaal voor woorden hoe durf je wouter. je personeel doet xo zijn best voor je en je laat ze allemaal stuk voor stuk sterven.. als jij maar brood op tafel heb he dan is alles goed.. nou je bent gewoon een hoop stront..
ik hoop dat je zelf de tijd mee gaat maken dat je geen stuiver heb en dat je dan gaat voelen wat je je mensen aandoet..
mensen van BDR niet meer werken.. staken.....
je krijgt je geld toch niet..

en nog iets.. kerstdagen komen eraan.. zorg dat je of ander werk heb of wat achter de hand heb.. want als het aan die hond ligt hebben jullie met kerst ook niks te vreten...

VUILE SCHOFT!!!!!!!!

Voor BDR containerreiniging zijn in totaal 609 reviews geschreven. Voor de hele categorie Overige zijn de afgelopen 30 dagen 0 reviews geschreven.BDR containerreiniging opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken BDR containerreiniging
Meer BDR containerreiniging statistieken

BDR containerreiniging opzeggen

Binnen 2 minuten BDR containerreiniging opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord